Burse de elev orfan

Data limita de depunere a dosarelor este 1 octombrie 2012

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA BURSEI DE ELEV ORFAN:

  • Cerere, copie a certificatului de naştere, copie carte de identitate, copie certificat de deces (pentru părintele decedat)

  • ELEVII DIN MEDIUL RURAL care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

  • ELEVII proveniţi din familii care nu realizeazăun VENIT NET LUNAR (în ultimele 12 luni) pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie

(530 lei) şi ai căror părinţi nu deţin TERENURI AGRICOLE cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp. în zonele colinare şi de şes, şl de 40.000 mp. în zonele montane.

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL:

  • Cerere, copie a certificatului de naştere, copie carte de identitate, adeverinţe de VENIT NET LUNAR,ÎN ULTIMELE 12 LUNI, din partea părinţilor, copie certificat naştere, copie carte de identitate şi adeverinţe elev/student din partea fraţilor.

Pentru stabilirea venitului net pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentara pentru copii.

NOTA:

– UN ELEV NU POATE PRIMI DOUĂ BURSE SIMULTAN, DAR ARE DREPTUL SĂ OPTEZE PENTRU CEA CU VALOARE MAI MARE SAU CARE SE ACORDĂ PENTRU O PERIOADĂ MAI MARE DE TIMP.

  • BURSELE DE PERFORMANŢĂ, MERIT Şl STUDIU SE ACORDĂ PENTRU PERIOADA CURSURILOR ŞCOLARE;

  • BURSEIE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂŞl PE PERIOADA VACANŢELOR ŞCOLARE în următoarele situaţii:

  • elevii care au promovat anul şcolar sau celor care ia sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplinăşi au media la purtare 10;
  • elevii declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

TERMEN DE PREDARE A DOSARELOR ,la comisia de burse,

1 OCTOMBRIE 2012