Burse de merit

Data limita de depunere a dosarelor este 1 octombrie 2012

Calificativul foarte bine la clasele  I – IV

BURSELE DE MERIT SE ACORDĂ PE PERIOADA ANULUI ŞCOLAR URMĂTOR CELUI ÎN CARE S-AU OBŢINUT REZULTATELE.

BURSELE DE MERIT SE REVIZUIESC SEMESTRIAL, ÎN FUNCŢIE DE MODIFICĂRILE INTERVENITE IN SITUAŢIA ŞCOLARĂ.

ELEVII POT PIERDE BURSA DACĂ NOTA LA PURTARE, ÎNTR-UN SEMESTRU , ESTE MAI MICA DE 10.

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA BURSEI DE MERIT:

  • Cerere, copie a certificatului de naştere, copie carte de identitate, acte doveditoare privind obţinerea rezultatelor menţionate mai sus.

BURSE DE STUDIU:

Se acorda elevilor care provin din familii cu un VENIT LUNAR MEDIU pe membru de familie, PE ULTIMELE 3 LUNI, cel puţin egal cu salariul minim pe economie (700 Iei) şi care au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare,

BURSELE DE STUDIU SE REVIZUIESC SEMESTRIAL, ÎN FUNCŢIE DE MODIFICĂRILE INTERVENITE IN SITUAŢIA ŞCOLARĂ.

Pentru elevii din clasa a IX-a – bursa de studiu se acordă din semestrul al II-lea.

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA BURSEI DE STUDIU:

Cerere, copie a certificatului de naştere, copie carte de identitate, acte doveditoare
privind obţinerea rezultatelor menţionate mai sus, adeverinţe de venit (pentru lunile iunie, iulie, august 2012) din partea părinţilor, copie certificat naştere, copie carte de identitate şi adeverinţe elev/student din partea fraţilor.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL:

  • ORFANI

  • BOLNAVI DE TBC, BOLNAVI DE DIABET, BOLI MALIGNE, SINDROMURI DE MALBSORŢ1E GRAVE, INSUFICIENŢE RENALE CRONICE, ASTM BRONŞIC, EPILEPSIE, CARDIOPATII CONGENITALE, HEPATITĂ CRONICĂ, GLAUCOM, MIOPIE GRAVĂ, BOLI IMUNOLOGICE SAU INFESTAŢI CU VIRUSUL HIV ori BOLNAVI DE SIDA, sau care suferă de POLIARTRITĂ JUVENILA, SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ ori REUMATISM ARTICULAR, HANDICAP LOCOMOTOR.

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA BURSEI DE ELEV BOLNAV:

Cerere, copie a certificatului de naştere, copie carte de identitate, certificatul medical in original.

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza CERTIFICATULUI eliberat de medicul specialist şi AVIZAT de medicul de familie / medicul de la cabinetul şcolar.