Documentele necesare înscrierii la clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023

13FERARUSABRINADaDaEtapa I – Faza I
14HIDECBIANCA ELENADaDaEtapa I – Faza I
15IORGANATALIA MARIADaDaEtapa I – Faza I
16ISBĂŞOIUOLGA MARIADaDaEtapa I – Faza I
17ISTRĂTESCUMIHAI ALEXANDRUDaDaEtapa I – Faza I
18MANOLACHECRISTIANDaDaEtapa I – Faza I
19MARINESCUNATAŞADaDaEtapa I – Faza I
20MORARTUDOR MIHAIDaDaEtapa I – Faza I
21NEAMŢUŞTEFAN MATEIDaDaEtapa I – Faza I
22NICOLAEMARIO ALEXANDRUDaDaEtapa I – Faza I
23PAMPUELISA IOANADaDaEtapa I – Faza I
24PETREROBERTA ŞTEFANIADaDaEtapa I – Faza I
25RĂDULESCULUCA ANDREIDaDaEtapa I – Faza I
26ȘERBANIRIS ANABELLADaDaEtapa I – Faza I
27SÎMPETRURAREȘ ȘTEFANDaDaEtapa I – Faza I
28STATEMARIA ELENADaDaEtapa I – Faza I
29STOICATUDOR LAURENTIUDaDaEtapa I – Faza I
30VĂDUVADAVID ANDREIDaDaEtapa I – Faza I
DIRECTOR,
OȘLOBEANU ARMAȘ
Numar admisi faza INumar admisi faza IINumar respinsi faza IINumar nesolutionati faza IINumar admisi faza IIILocuri libere etapa a II-a
30000014