Resurse materiale

 

12     săli de clasă        

bibliotecă

cabinet pentru consiliere şcolară

2 laboratoare informatică 

laborator chimie 

laborator biologie

laborator fizică

sală de festivităţi

sală pentru sport

cabinet medical

cabinet  stomatologic

sala scrima

program after school