Biologie

Ce este BIOLOGIA?

Biologia este știința care se ocupă cu studiul tuturor organismelor vii, precum și al entităților (virusurile) și fenomenelor legate de acestea. Termenul a fost introdus în știință în 1802  de către Jean-Baptiste de Lamarck și G. Treviranus  si provine de la  cuvintele grecești βίος / bios, « viață » și λόγος / logos, « cuvânt, discurs, știință ».
După Teofil Crăciun (1989) (4), biologia este știința despre viață și materie vie, ea studiind: originea, evoluția, reproducerea, ereditatea, caracteristicile morfo-fiziologice ale plantelor și animalelor.
După Kósa et al. (2000) (5), biologia este un sistem de discipline care studiază legile vieții. Ea cercetează originea, dezvoltarea, complexitatea organismelor vii.
Principalele ramuri ale biologiei sunt urmatoarele:
Botanica – se ocupă cu studiul plantelor din punct de vedere anatomic (anatomia plantelor), morfologic (morfologia plantelor), fiziologic (fiziologia plantelor), clasificare (taxonomia plantelor), originea și evoluția organismelor vegetale;
Zoologia -se ocupă cu studiul organismelor care sunt încadrate în regnul Animalia. Termenul de zoologie provine de la cuvintele grecești zoon = animal și logos = știință. Zoologia studiază structura, funcțiile, comportarea, dezvoltarea, filogenia, clasificarea, distribuirea, și utilizarea animalelor;
Anatomia omului este o știință biologică fundamentală, care e ocupă cu studiul formei și structurii corpului uman. După definiția marelui savant și anatomist român, profesorul Francisc Rainer: ,, Anatomia este o știința formei vii’’. Prin urmare, anatomia nu este o știință a pieselor moarte, ci este o știință a vieții, în devenirea ei.
Ecologia – știința care studiază conexiunile și interacțiunile dintre organismele vii la nivel supraindividual și mediul lor de viață. Ecologia oferă societății umane date valoroase în vederea folosirii raționale a resurselor naturale și a protecției mediului înconjurător, efort care se depune pe tot Globul în acest scop.

Referinte
Text original J.J.Croner
Voiculescu I.C., Zoologie. Manual pentru cl. a X-a, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1969
Crăciun T., Crăciun L.L., Dicționar de Biologie, Ed. Albatros, 1989, pag. 285
Botnariuc N. Biologie generală Editia a II-a Editura Didactică și pedagogică, București 1979;
Mihaela Marcu-Lapadat, Anatomia omului, Editura Universitatii, Bucuresti.