Criterii specifice

1criterii specifice departajare cls.pregatitoare 2013

 

 

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.167

Adresa:Calea Crângaşi nr.140

Sector 6

Avizat Serviciul Juridic al ISMB,

____________________

Aprobat în CA al unităţii

din data de ________________

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013/2014

  1. Copilul este înscris la una dintre grădiniţele aflate în apropierea unităţii noastre şcolare;

  2. Domiciliul bunicilor se află în circumscripţia unităţii şcolare solicitate;

  3. Copil ai cărui părinţi au serviciul în apropierea unităţii noastre şcolare;

  4. Existenţa unui certificat de încadrare în grup de handicap a copilului aflat sub supravegherea bunicilor;

Director,

Prof. ing. Petre-Melinte Cristina