Educatie civica

Educatia civica (civic education)  incurajeaza dezvoltarea tinerilor ca cetateni activi si responsabili. Cetatenia poate fi eficienta numai cand asigura accesul la trei categorii mari de drepturi. Astfel, sunt identificate trei coponente:

Componenta civila – care include drepturile referitoare la libertatea individuala

Componenta politica – de exemplu dreptul de a exercita puterea politica si de a participa si vota in institutiile parlamentare

Componenta sociala – care se refera dreptul unui trai decent si access egal la educatie, ingrijire medicala, locuinta si un venit minim.

In Anglia, Cehia, Elveţia, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Spania, educaţia civică este materie obligatorie. Educaţia civică este abordată ca disciplină separată în Albania, Comunitatea franceză din Belgia, Croaţia, România, Slovacia, iar în Comunitatea flamandă din Belgia, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Olanda, Portugalia, Suedia şi Elveţia îmbracă forma unor programe integrate sau teme transcurriculare. Datele provin dintr-o cercetare europeană din 2009, „Cunoştinţe civice, atitudini şi implicare civică la elevi din ciclul secundar în 24 de state europene”, care a încercat să afle cât de mult îşi înţeleg tinerii rolurile de viitori cetăţeni.

Studiul, realizat printre elevi de clasa a VIII-a, arată că doar în Danemarca şi Finlanda, tinerii ajung la cel mai înalt nivel de înţelegere a drepturilor cetăţeneşti, adică evaluează politici, practici şi comportamente civice.

A fi cetăţean european

În procesul de construire a unei societăţi democratice, educaţia pentru cetăţenie democratică are un rol deosebit de important, pentru a dezvolta o cultură a drepturilor omului, a principiilor democraţiei şi a responsabilităţilor şi participării cetăţenilor.

 

Procesul de extindere a Uniunii Europene aduce noi provocări educaţiei pentru cetăţenie, în perspectiva dezvoltării şi asumării unei “noi identităţi” – cetăţenia europeană.

Promovarea ECD necesită acţiuni paralele la nivel politic şi instituţional, ca şi la nivelul şcolii şi cel al societăţii civile. Astfel, sunt iniţiate programe internaţionale, europene, naţionale sau locale în domeniul ECD.