Limba si literatura romana

Limba română este o limbă indo-europeană, din grupul italic și din subgrupul oriental al limbilor romanice. Printre limbile romanice, româna este a cincea după numărul de vorbitori, în urma spaniolei, portughezei, francezei și italienei. Din motive de diferențiere tipologică limba română mai este numită în lingvistica comparată limba dacoromână sau dialectul dacoromân. Deasemenea este inregistrata ca limba de stat si in Republica Moldova.Aici 75% din populatie o considera limba materna, o prticularitate fiind dialectul “moldovenesc”. Limba română este vorbită în toată lumea de 23,4 până la 28 de milioane de persoane. Dintre acestea, circa 20 de milioane se află în România, unde româna (dialectul dacoromân) este limbă oficială și, conform recensământului populației din 2002, este limbă maternă pentru peste 90% din populație). Limba română este una dintre cele șase limbi oficiale ale Provinciei Autonome Voivodina (Serbia). De asemenea este limbă oficială sau administrativă în câteva comunități și organizații internaționale, precum Uniunea Latină sau Uniunea Europeană (de la 1 ianuarie 2007).

Activitati sustinute  de D-na Profesoara Iancu Adriana in colaborare cu colegii

1.Cercul de lectura

Activitatea de recitare, de citire a unor texte, uneori pe fond muzical care aduce următoarele beneficii elevilor:

 • stimularea talentelor, dezvoltarea aptitudinilor elevilor;
 • cultivarea interesului şi a pasiunii pentru literatură şi lectură;

 • însuşirea temeinică a limbii române.

OBIECTIVE – CADRU

Elevi:

 • dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă şi orală;
 • deprinderea folosirii unor tehnici diferite de redactare a textelor;
 • dezvoltarea capacităţii de argumentare şi gândire critică;

 • dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris şi oral;
 • dobândirea unor cunoştinţe de cultura generala, legate de literatura si arta, cat realizarea unor legături tematice si de sens intre opere din literatura universală
 • exprimarea libera a ideilor si opiniilor pe o tema data, oral si scris, căutarea si descoperirea semnificaţiilor artistice ale operelor studiate

 • descoperirea sincretismului in arta, prin lectura unor opera literare, in special din genul liric, cu creaţii muzicale care au la baza opera literara, dar si creaţii teatrale, cinematografice, pictură, etc.
 • îmbinarea limbii si literaturii romane cu limba franceza si limba engleza

 • familiarizarea elevilor cu operarea pe calculator, in special cu programele Microsoft Word si Power Point
 • realizarea unor colaje si desene pornind de la o tema data

 • stimularea creativităţii si inventivităţii elevilor, cat si a exprimării propriei personalităţi, prin realizarea diferitelor montaje literare, de muzica, dans, pictură, teatru, pantomima, etc.

 Cadre didactice:

 • folosirea şi dezvoltarea capacităţii de a construi un mediu educaţional care să motiveze elevul în procesul instructiv-educativ..

Familia şi alţi factori din comunitate:

 • implicarea conştientă a părinţilor şi a altor reprezentanţi ai comunităţii locale în crearea unui mediu sigur şi sănătos de educaţie.

VALORI ŞI ATITUDINI

Elevi :

 • cultivarea dragostei pentru lectură şi dezvoltarea gustului estetic;

 • cultivarea sensibilităţii prin receptarea operei literare;

 • cultivarea încrederii în sine şi în oameni, a gândirii pozitive.

COORDONATOR:

 • profesor. Iancu Adriana
 • profesor Răriş Carmen  COLABORATORI:
  • Director: Voicescu Antoinette………………………………………………
  • Bibliotecar: Apostol Adriana……………………………………

  GRUPUL ŢINTĂ:

  1. beneficiari direcţi: – elevi – clasele V-VIII
  2. beneficiari indirecţi: – ceilalţi elevi ai şcolii;

  – cadrele didactice ale şcolii;

  – părinţii.

  TIPURI DE PRODUSE:

  • compuneri, eseuri, poezii;

  • revista şcolii;

  • portofoliu;

  RESURSE – umane:

  • elevi ai şcolii – elevii cercului literar;

  • cadre didactice ale şcolii – profesorii de limba română;

  RESURSE – materiale:

  • cărţi, hârtie, creioane, mape, dosare, foarfeci, lipici;

  • imagini şi ilustraţii;

  • texte literare;

  • fotografii, aparat foto;

  • calculator, imprimantă, xerox,

  RESURSE – financiare:

  • Comitetul de parinti

  • Iancu Adriana

  COORDONATOR

  Prof. Iancu Adriana

  Prof. Răriş Carmen

  COLABORATORI:

  Director: Voicescu Antoinette

 2.Revista de literatura

Secţiuni: I. creaţie;

Durata cercului: – un an ( 2011 – 2012 )

– câte un număr semestrial.

Locul de desfăşurare: Scoala nr. 167.

ARGUMENT

Activitatea de creare a unei reviste de literatură aduce următoarele beneficii elevilor:

 • stimularea talentelor, dezvoltarea aptitudinilor elevilor;
 • cultivarea interesului şi a pasiunii pentru literatură şi lectură;

 • însuşirea temeinică a limbii române.

OBIECTIVE – CADRU

Elevi:

 • dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă;

 • deprinderea folosirii unor tehnici diferite de redactare a textelor;
 • dezvoltarea capacităţii de argumentare şi gândire critică;

 • dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;

 • dobândirea unor cunoştinţe de cultura generala, legate de literatura si arta, cat realizarea unor legături tematice si de sens intre opere din literatura universală
 • exprimarea libera a ideilor si opiniilor pe o tema data, oral si scris, căutarea si descoperirea semnificaţiilor artistice ale operelor studiate

 • stimularea realizării si prezentării propriilor creaţii artistice

 • descoperirea sincretismului in arta, prin lecturii unor opera literare, in special din genul liric, cu creaţii muzicale care au la baza opera literara, dar si creaţii teatrale, cinematografice, pictură, etc.

 • îmbinarea limbii si literaturii romane cu limba franceza si limba engleza
 • familiarizarea elevilor cu operarea pe calculator, in special cu programele Microsoft Word si Power Point

 • realizarea unor colaje si desene pornind de la o tema data

 • stimularea creativităţii si inventivităţii elevilor, cat si a exprimării propriei personalităţi, prin realizarea diferitelor montaje literare, de muzica, dans, pictură, teatru, pantomima,

Cadre didactice:

 • folosirea şi dezvoltarea capacităţii de a construi un mediu educaţional care să motiveze elevul în procesul instructiv-educativ..

Familia şi alţi factori din comunitate:

 • implicarea conştientă a părinţilor şi a altor reprezentanţi ai comunităţii locale în crearea unui mediu sigur şi sănătos de educaţie.

VALORI ŞI ATITUDINI

Elevi :

 • cultivarea dragostei pentru lectură şi dezvoltarea gustului estetic;

 • cultivarea sensibilităţii prin receptarea operei literare;

 • cultivarea încrederii în sine şi în oameni, a gândirii pozitive.

COORDONATOR:

 • profesor. Iancu Adriana

COLABORATORI:

 • director ..Voicescu Antoinette
 • profesor…Răriş Carmen
 • profesor Iagăru Alina

 • profesor Ioniţă Florentina

 • profesor Stănescu Alina

GRUPUL ŢINTĂ:

 1. beneficiari direcţi: – elevi – clasele I-VIII
 2. beneficiari indirecţi: – cadrele didactice ale şcolii;

– părinţii.

TIPURI DE PRODUSE:

 • compuneri, eseuri, poezii;

 • revista şcolii;

 • portofoliu;

RESURSE – umane:

 • elevi ai şcolii – elevii cercului literar;

 • cadre didactice ale şcolii – profesorii de limba română;

RESURSE – materiale:

 • cărţi, hârtie, creioane, mape, dosare, foarfeci, lipici;

 • imagini şi ilustraţii;

 • texte literare;

 • fotografii, aparat foto;

 • calculator, imprimantă, xerox,

RESURSE – financiare:

Profesor. Iancu Adriana

COORDONATOR:

Prof. Iancu Adriana

COLABORATORI:

Director: Voicescu Antoinette

Profesor Răriş Carmen

Profesor Iagăru Alina

Profesor Ioniţă Florentina

Profesor Stănescu Alina